Knut Jonas Espedal

Knut Jonas EspedalKnut Jonas Espedal er utdannet sivilarkitekt fra NTH og arbeider i dag som førstelektor ved Universitetet i Stavanger. Han har også utdannelse innen økonomi og bygningsrådgivning. Han har lang og bred arkitekterfaring, og har særlig arbeidet med boligprosjekter og med tilrettelegging av boliger for funksjonshemmede. Han har skrevet lærebok om Bygningsfysikk.

 

Ola Barkved

Ola BarkvedOla Barkved er utdannet siviløkonom fra NHH og arbeider som universitetslektor på Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger. Han har mange år med ledererfaring fra næringslivet og har skrevet bøker om blant annet etablering av egen virksomhet og finansmatematikk for takstbransjen. Han er hovedforeleser på NITO sitt grunnkurs for takstmenn.